Kitabın ya da derginin başına ya da sonuna eklenen yapıttaki konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, °fihrist. Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb. nin içinde bulunan konular ya da kapsadığı şeyler, °münderecat.