Bir şeyin içinde bulunan öğelerin tümü, °muhteva, °mazruf. Bir anlatımda verilmek istenen öz; düşünce, duygu ve imgelerin tümü. Herhangi bir ruhsal süreç ya da düşünsel işlevi oluşturan öğelerin tümü. Bir tümce ya da yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, °zımni.