Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk. Kayırma, elinden tutma.