Hayal niteliğinde ya da hayal ürünü olan, düşsel, imgesel. Gerçek olmayan. Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü.