Özlenen, sevilen bir yerden ya da bir kimseden ayrı kalma, ayrılık. Ayrılığın neden olduğu onulmaz acı.