Osmanlılarda genel olarak, toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi. Osmanlılarda Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları zorunlu vergi. Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para.