İnsanların, bitkilerin dışında kalan duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. "Canlı, yaratık" anlamında bitkiler için de kullanılır. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse). Bir seslenme biçimi.