bir şeyin alınmasını, yapılmasını bir kimseye bırakmak, devretmek. yollamak, göndermek.