Havayuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Meteorolojik olayların tümü. Canlılar üzerindeki etkisine göre bir yerin iklimi. Gök, gökyüzü. Çevreyi kuşatan boşluk. Gök doğrultusu. Yükseklik, yukarı. Esinti. Müzik parçalarında tür. Müzik aygıtlarından çıkan ses perdesi. Keyif, âlem. (Görünüş, davranış, söz vb. için) Bir kimsenin durumunu belirten özellik. Tarz, °üslup. Durum, ortam, atmosfer. Sonuçsuz, anlamsız, boşluk, hiçlik. Çekicilik, albeni, alım, °cazibe. Moral.