Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, sayrı (kimse, hayvan). Hekime başvuran ya da hekim gözetiminde olan (kimse). (Organ için) Sağlığını yitirmiş. Anormallik gösteren, düzenini yitirmi? Dengesiz; ruhsal dengesi bozuk. Parasız, züğürt.