halk arasında genellikle belli bir öyküsü olan özel günlerde toplu olarak sergilenen halay, zeybek, horon, bar gibi danslar.