Hıyanet eden, ihanet eden (kimse). Zarar vermekten, üzmekten ya da kötülük yapmaktan hoşlanan (kimse), hayın. Kimi vakit sitemli bir seslenme olarak kullanılır. Kötü bir niyet taşıyan.