Erkekliği giderilmiş (hayvan ya da insan), enenmiş, iğdiş edilmiş.