birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıtlamak.