yazın, müzik, resim, yontu, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar.