Gezegenlere ve yeryuvarla-ğına ışık ve ısı veren büyük gökcismi. Bu gökcisminin yaydığı ışık ve ısı, gün ışığı.