Eksik yanı olan, tamamlanmamış, kısa. Gelişmemiş ya da kesilmiş (organ). Kuyruğu kesik ya da kopmuş (hayvan). Yetersiz, sonuç vermemi?