Gücü olan, iş görme gücü yüksek olan, kuvvetli. Gücü yüksek olan, şiddetli. Etkisi, önemi, nüfuzu büyük olan, forslu. Niteliğiyle, becerisiyle etki yaratan, etkili. Zamana, güçlüklere, olumsuzluklara dayanacak kadar sağlam olan bağ.