Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluk. Müzik topluluğu. Çeşitli sınıf ya da birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek kumandanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.