Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, °işaret. Bir aygıtın işlemesiyle ilgili kimi ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, °indikatör. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste. Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dilbirimi, belirtke.