Gözle bir şeyi algılama yetisi. Bir konu üzerinde varılan yargı, °fikir. (Cezaevi, hastane için) Görüşme, ziyaret.