Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, °terbiye. Bir kimsenin, karşılaştığı ve kişiliği üzerinde olumlu etki yapan deneysel bilgi, deneyim. Görmüş olma durumu.