Yasa, kural ya da ahlakın yerine getirilmesini gerekli gördüğü yükümlülük. Bir kimsenin yaptığı iş, meslek, makam, °vazife. Bir bütündeki öğelerin işi, işlevi, °fonksiyon. Bir organ ya da gözenin yaptığı iş, itlev, °fonksiyon. Bir tümcede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.