Aşırı siyasal çözüm yollarını ve ani devrim eylemlerini öngören fraksiyon.