Gerektirici neden, °esbabı mucibe. Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzenleniş nedenleri. Mahkeme kararlarında, kararın dayandığı yasal ve hukuksal nedenlerin gösterilmesi.