Genellemek eylemi. Zihnin genel düşünceler yapması işlemi ya da özelden genele geçiş, °tamim. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası ya da kuram.