İslam dinini korumak ya da yaymak amacıyla İslam olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş, °cihat.