satıcının alıcıya, malın sağlamlığını ve belli bir süre içinde bozulduğunda ücretsiz onarmayı garantilediği belge.