Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makineyle saptama yöntemi. Bu yöntemle saptanan, çoğaltılan resim.