Yazı, çizi ve resimleri telefon bağlantısıyla anında tıpkıbasım olarak gönderip alabilen elektronik aygıt. Bu aygıtla gönderilmiş yazı, ileti.