Divan Edebiyatında ozanların kendi sanatından, özelliklerinden övünerek söz ettikleri kaside bölümü.