Bir şeyi yapma, gerçekleştirme gücü, °fiil, °aksiyon. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, iş, °amel. Olumlu ya da olumsuz olarak zaman kavramı taşıyan ya da zaman kavramıyla birlikte kişi kavramı veren iş, oluş, durum anlatan sözcük, °fiil.