Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (sözcükler), sesteş, °homonim.