İki ya da daha çok şeyin eşit olmaması durumu, ºmüsavatsızlık.