Anlamları aynı ya da birbirine çok yakın olan (sözcükler), anlamdaş, °müteradif, °sinonim.