Teşekkür edilen ya da övülen bir kimsenin "teşekkür ederim, rica ederim" anla- mında söylediği bir incelik ve alçakgönüllülük sözü.