Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş, "yeni" karşıtı. Bir önceki, °sabık. Geçerli olmayan. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan. Geçmiş çağlardaki, zamanlardaki. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan.