Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen imgesel öykü, söylence. Gerçeğe dayanmayan, asılsız söz, hikâye vb.. Bir kimsenin başarılarının, üstünlüklerinin, yaşamının abartılarak anlatılması.