Dil kullanımını, insanla ilgili bilimlerle diğer bağlantılı olarak inceleyen dilbilim yaklaşımı.