Doğum yaptırmak üzere bilgi, beceri ve yetkisi olan kadın. (Kırsal kesimde) Doğum işini yaptıran kadın. Genellikle çocuk oyunlarında baş olan ya da takıma karşı tek başına oynayan çocuk. Büyükanne, nine.