Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin tümü. Çok.