Belli yöntemi ilke ya da yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, °nizam, °sistem. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir ereğe, bir amaca göre sıralanması. Yerleştirme, °tertip. Bir devletin bellibaşlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, °rejim. Toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre ilişkilerinin tümü. Müzik aygıtlarında ses ayarı, °akort. Dolap, °hile.