Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, zihinsel yaratım, °mütalaa, °fikir, °mülahaza, °ide. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. Bir kişiye, bir topluluğa, döneme özgü fikirler, öğreti. Akıl, zekâ. Niyet, tasarı.