Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan(kimse), yağı, °hasım. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları. Aralarında birbirleriyle silahlı çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflarım her biri. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.). Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen. Kimi şeylerden nefret eden, tiksinen kimse.