bir şeyi zihinde canlandırma, yaratma, düşünme yeteneği, hayal gücü. imgelem °muhayyile.