Duyularla algılama, duyumsama, °his. Belirli nesne, olay ya da bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği. Aşk. Kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilik.