Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey ya da yeni bireylerin tümü, °zürriyet, °nesil. Yavru.