Dizler bükük, baş ileride, çömelmiş bir durum almak.