Osmanlılarda padişah, sadrazam ve kimi yüksek aşamalı devlet görevlilerinin oluşturduğu meclis ve meclisin çalıştığı yer.