Ortak bir kökene bağlanan dillerin oluşturduğu bütün.